close

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. : 

 

 

 

20.09.2022r.

 

Szanowni Pacjenci

 

Z przyjemnością informujemy, że w naszej przychodni została otwarta Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Więcej informacji można uzyskać w poradni I piętro gabinet 214 lub telefonicznie pod nr telefonu 32 732 28 37 w godzinach pracy poradni.

 

 

19.09.2022r.

Komunikat

 

 

Uprzejmie informujemy, że Punkt Szczepień Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Libiążu prowadzi zapisy na drugą dawkę przypominającą szczepionki przeciwko COVID - 19 dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia.

 

Rejestracja na szczepienie możliwa jest za pośrednictwem:

 • całodobowej infolinii NFZ 989,
 • Internetowego Konta Pacjenta,
 • Kontaktu telefonicznego z naszą placówką: 32 627 14 21 wew. 11 oraz
 • wizyty osobistej w Rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Libiążu   

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID – 19 znajduje się na https://www.gov.pl/web/szczepimysie.

 

 

*** *** ***  

 

 

Szanowni Pacjenci

 

 

Od 1 marca 2022 roku Poradnia Zdrowia Psychicznego Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

udziela świadczeń zdrowotnych w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego,

którego realizatorem jest Szpital Powiatowy w Chrzanowie.

 

*** *** ***

 

 

 

  07.03.2022r.

Szanowni Pacjenci

 

Serdecznie zapraszamy na badania densytometryczne – diagnozujące osteoporozę, które będą wykonywane w dniu 6 kwietnia 2022 roku o godzinie 9:00 w Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Libiążu, cena w/w badania to 45 zł.      

Zapisy odbywają się w Rejestracji RTG MCM Sp. z o. o. w Libiążu (I piętro gabinet nr 226)

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00

lub w w/w godzinach pod nr telefonu - 32 7501316

 

 

*** *** ***

 

 

  17.01.2022r.

Szanowni Pacjenci

 

Z przyjemnością informujemy, że do naszej Poradni Kardiologicznej został zakupiony nowoczesny,

wysokiej klasy, aparat ultrasonograficzny do wykonywania echokardiografii serca.

 

 

*** *** ***

 

 

Punkt Szczepień Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Libiążu prowadzi rejestrację na szczepienie przeciw Covid-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat, wszystkich chętnych, którzy ukończyli 12 rok życia oraz na szczepienie przypominające.

W przypadku dzieci 5 -15 lat szczepienie odbywa się w obecności rodzica/opiekuna prawnego oraz na podstawie pisemnej zgody wyrażonej na Kwestionariuszu szczepień przez rodzica/opiekuna prawnego.

Rejestracja na szczepienie przeciwko COVID-19 możliwa jest za pośrednictwem:

całodobowej i bezpłatnej infolinii NFZ 989,

poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl,

 SMSa na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie,

kontaktu telefonicznego z naszą placówką: 32 627 14 21 wew. 11 oraz

wizyty osobistej w Rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. w Libiążu

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID – 19 znajduje się na https://www.gov.pl/web/szczepimysie .

 

*** *** ***

 

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Jest ona uzupełnieniem nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, w czasie, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. 

Z pomocą TPK można skorzystać dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200jeden dla całej Polski.

Pod numerem TPK dyżurują pielęgniarki, położne i lekarze, gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Telefony są odbierane od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 rano kolejnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Więcej informacji na naszej stronie www.mcm-libiaz.pl w zakładce STREFA PACJENTA/TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU lub na stronie www.nfz.gov.pl

*** *** ***

 

Szczepienie przeciwko COVID-19 w domu pacjenta przez wyjazdowe punkty szczepień

Informujemy o możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów, którzy ze względu na swój stan zdrowia (osoby leżące) nie mogą dotrzeć samodzielnie lub z pomocą do stacjonarnego punktu szczepień.  

Szczepienia w domu pacjenta na terenie Powiatu Chrzanowskiego realizuje Wyjazdowy Punkt Szczepień:

Telefon 733 433 494

adres e-mail jnvitalis@wp.pl

Trzebinia ul. Kopernika 25.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Rejestracją POZ w naszych Poradniach.

 

*** *** ***

 

Przypominamy, iż w związku z sytuacją epidemiczną na terenie Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos, ponadto przed wejściem na teren przychodni obowiązuje dezynfekcja rąk.

 

*** *** ***

 

W związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o zgłaszanie się na wizyty do lekarza lub na badania diagnostyczne na konkretnie umówioną godzinę.

Prosimy na bieżąco śledzić informacje o  wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

 

*** *** ***

 

eRejestracja

 

W Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. działa system eRejestracji na wizyty osobiste oraz wizyty recepturowe (tj. składanie zapotrzebowania do POZ na leki stałe) w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Poradni POZ w Libiążu, Poradni POZ w Żarkach oraz w Poradni POZ w Gromcu;

Więcej informacji na stronie www.mcm-libiaz.pl w zakładce STREFA PACJENTA/E-REJESTRACJA

Trwają pracę nad uruchomieniem eRejestracji do kolejnych poradni/pracowni, o czym powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności. 

*** *** ***

 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. :

 1. Przychodnia nr 1 w Libiążu: 32 627 14 21 wewnętrzny 11, 32 732 28 33

 2. Przychodnia nr 2 w Żarkach: 32 627 21 21

 3. Przychodnia nr 3 w Gromcu: 32 727 32 74   

 

*** *** ***

 

E-RECEPTY NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE - PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

 

W Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. dostępne są 3 sposoby zamawiania recept na leki stosowane przewlekle w Podstawowej Opiece Zdrowotnej bez konieczności osobistej  wizyty w przychodni:  

 1. drogą mailową na adresy mailowe podane poniżej:

 1. za pośrednictwem eRejestracji (tylko Podstawowa Opieka Zdrowotna) szczegółowe informacje dostępne na www.mcm-libiaz.pl w zakładce STREFA PACJENTA/E-REJESTRACJA          

 2. zamówienie w formie papierowej – należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w placówce w oznakowanym miejscu, bez konieczności wchodzenia na teren rejestracji w godzinach pracy Przychodni.

Ponadto na zamówieniu na leki należy wpisać czytelnie:

 • imię i nazwisko;
 • nazwę leku, postać leku (tabletka, krople, maść lub inne), dawkę, ilość opakowań, dawkowanie;
 • pesel;

UWAGA !!! zamawiane leki muszą być przyjmowane na stałe przez osobę składającą zapotrzebowanie i wynikać z posiadanej dokumentacji medycznej

Czas oczekiwania na e-recepty - do 7 dni roboczych (liczonych od dnia następnego od złożenia zamówienia)

Sposób powiadomienia o kodzie recepty:

 • jeśli posiadają Państwo IKP powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza;

 • w przypadku braku konta IKP:

  • Poradnia POZ Libiąż - prosimy o zgłoszenie się po kod recepty do rejestracji lub o kontakt telefoniczny z rejestracją,

  • Poradnia POZ w Żarkach i Poradnia POZ w Gromcu – pracownik MCM Sp. z o.o. poda kod recepty drogą telefoniczną na numer telefonu podany w zamówieniu na leki.

 

Zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta, dzięki któremu bezpiecznie i szybko otrzymacie Państwo wiadomość SMS lub e-mail o wystawionych e-receptach. 

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce  STREFA PACJENTA/INTERNETOWE KONTO PACJENTA.


 

*** *** ***

 

E-RECEPTY NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE – PORADNIA SPECJALISTYCZNA

 

 

W Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. dostępne są 2 sposoby zamawiania recept na leki stosowane przewlekle w Poradniach Specjalistycznych bez konieczności osobistej  wizyty w przychodni:  

 1. drogą mailową na adres mailowy podany poniżej:

 1. zamówienie w formie papierowej – należy wrzucić do skrzynki umieszczonej w placówce w oznakowanym miejscu, bez konieczności wchodzenia na teren rejestracji w godzinach od 7:00 do 18:00.                                                             

Ponadto na zamówieniu na leki należy wpisać czytelnie:

 • imię i nazwisko;                                                      
 • nazwa poradni specjalistycznej w której są Państwo leczeni.
 • nazwę leku, postać leku (tabletka, krople, maść lub inne), dawkę, ilość opakowań, dawkowanie;
 • pesel;

UWAGA !!!

 • zamawiane leki muszą być przyjmowane na stałe przez osobę składającą zapotrzebowanie i wynikać z posiadanej dokumentacji medycznej;

 • zapotrzebowanie na leki w poradni specjalistycznej należy złożyć minimum z 14 – dniowym wyprzedzeniem;

Sposób powiadomienia o kodzie recepty:

 • jeśli posiadają Państwo IKP powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza;

 • w przypadku braku konta IKP:

 • prosimy o zgłoszenie się po kod recepty do rejestracji lub o kontakt telefoniczny z rejestracją Przychodni nr 1 w Libiążu.

 

Zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta, dzięki któremu bezpiecznie i szybko otrzymacie Państwo wiadomość SMS lub e-mail o wystawionych e-receptach. 

Szczegółowe informacje dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce  STREFA PACJENTA/INTERNETOWE KONTO PACJENTA.

 

*** *** ***

Szanowni Pacjenci

 

Informujemy , iż przy Rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego znajduje się monitor, zakupiony dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, IT i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych”.

Monitor ten posiada funkcje  powiększające ekran z możliwością emisji   mowy  dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących.

Zapraszamy do korzystania z możliwości przeglądania naszej strony internetowej w  wersji offline. 

Obok monitora dostępna jest instrukcja, a personel rejestracji służy pomocą w obsłudze programu.

 

*** *** ***

                    Libiąż 04.06.2019 r. 

Szanowni Pacjenci

 

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu pt. „ Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, IT i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych”.

Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej wykonaliśmy sieć komputerową w gabinetach POZ w budynku przy ul. 9 Maja 2 oraz zakupiliśmy sprzęt komputerowy do POZ w naszych placówkach w Libiążu , Żarkach i Gromcu.

Pracownia Radiologii została wyposażona w nowoczesny , wysokiej klasy aparat cyfrowy USG , z opcją elastografii. Dokonaliśmy także ucyfrowienia aparatu RTG, co pozwoliło na wyeliminowanie obróbki chemicznej zdjęć i tradycyjnych kliszy kliszy RTG.

Mamy nadzieję, że wprowadzone innowacje podniosą jakość usług świadczonych przez naszą placówkę.

 

 

 

 

 

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375