close

Miejskie Centru Medycze:

 

" Informacja o rozstrzygnięciu postępowania"

 

Miejskie Centum Medyczne w Libiążu informuję, iż postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu" 

w zakresie część IV Dostawa, montaż i uruchomienie Defibrylatora oraz części V Dostawa, montaż i uruchomienie Monitora dla osób niedowidzących i niedosłyszących

z uwagi na bark ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uznano za nierozstrzygnięte."

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części III - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Viridian Polska

Sp. z o.o.

ul. Morgowa 4

04-224 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części I - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Miro Polska

Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok U1

03 - 808 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

 

 

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części II - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Medikon Polska Sp. z o.o.

ul. Cyklamenów 7

04 - 798 Warszawa"

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert - ZMIANA

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu informuje, iż w postępowaniu pn.:

"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

zmianie uległ zapis dotyczący terminu złożenia ofert: Termin składania ofert:
Było:
1.    Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 22.01.2019 roku, do godziny 12:00.
Jest:
1.    Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 24.01.2019 roku, do godziny 12:00.

Miejsce i sposób składania ofert:

Było:
4.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Dostawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) dostawcy adres dostawcy

                        Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
                        ul. 9 Maja 2
                        32 - 590 Libiąż

OFERTA na
"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

Nie otwierać przed dniem 22.01.2019 r., godz. 12.30

Jest:
4.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Dostawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) dostawcy adres dostawcy:

                        Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
                        ul. 9 Maja 2
                        32 - 590 Libiąż

OFERTA na
"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

Nie otwierać przed dniem 24.01.2019 r., godz. 12.30"

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert"

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu

zaprasza do składnia ofert w postępowaniu pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu".

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 22.01.2019 roku, do godziny 12:00. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

 

Szczegółowa dokumentacja zmówienia do pobrania znajduje się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699"

 

Zapytanie ofertowe - zmiana - link

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2 - link

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 1 - link

 

 

 

 

 

 

Od dnia 2.01.2019r. Laboratorium Analityczne MCM w Libiążu

bedzie przeniesione na parter budynku,

pokój nr.108, wejście od Poradni Dzieci Chorych.

 

Godziny pobierania materiału do badań:

codziennie od 630 do 900

wydawanie wyników codziennie od 630 do 1100

 

 

 

 

 

 

Libiąż, dnia .30.11.2018 r

 

" Informacja o rozstrzygnięciu postępowania "

 

 

 

Miejskie Centum Medyczne w Libiążu informuję, iż postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"  z uwagi na bark ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uznano za nierozstrzygnięte.

 

 

Z poważaniem,

Zofia Saługa - Cisek

Prezes Zarządu

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert"

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu".

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 29.11.2018 roku, do godziny 12:00.

Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

 

Szczegółowa dokumentacja zmówienia do pobrania znajduje się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149258"

 

    

 

 

 

       W Miejskim Centrum Medycznym Sp z o.o. w Libiążu można zaszczepić    się przeciwko grypie szczepionką INFLUVAC TETRA, koszt szczepienia wynosi  40 pln. Szczepienia w gabinecie zabiegowym, II piętro pokój 320, w  godzinach 7-18.

 

Szczepienia zalecane dla osób:

 

- osoby powyżej 65 roku życia

- osoby cierpiące na choroby przewlekłe

- kobiety w 2 lub 3 trymestrze ciąży

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375