close

Miejskie Centrum Medyczne:

 

27.09.2020r.

 

Uprzejmie informujemy, iż  Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. uruchamia od 28.09.2020r. system elektronicznej rejestracji tj.

 

eRejestracji na teleporady w Podstawowej Opiece Zdrowotnej do:

  1. Poradni POZ w Libiążu;
  2. Poradni POZ w Żarkach;
  3. Poradni POZ w Gromcu;

Równocześnie przypominamy, że dostępna jest elektroniczna rejestracja na wizyty recepturowe tj. składanie zapotrzebowania do POZ na leki stałe.

Trwają pracę nad uruchomieniem eRejestracji do kolejnych poradni/pracowni, o czym powiadomimy Państwa na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

 

22.07.2020r.

 

 

Wznowienie badań w Pracowni EEG i Pracowni Endoskopii

 

Informujemy, że wznowiliśmy wykonywanie badań w Pracowni EEG i Pracowni Endoskopii.

O terminie wykonania zaległych badań poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

 

Wznowienie badań w Pracowni EMG

 

Informujemy, że od sierpnia br. wznawiamy funkcjonowanie Pracowni EMG.

O terminie wykonania zaległych badań poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

 

Wznowienie badań kontrolnych w Poradni Medycyny Pracy

 

Informujemy, od dnia 21.07.2020r. wznawiamy wykonywania badań kontrolnych pracowników w Poradni Medycyny Pracy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie terminów konsultacji pod nr 32 627 14 21 wew. 52.

 

Badanie osteoporozy

 

Badania osteoporozy dla pacjentów zapisanych na termin 27.03.2020r. zostaną wykonane w dniu 27.08.2020r. od godziny 14:00. O nowej godzinie poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

Badania będą wykonane w osteobusie przed budynkiem MCM Sp. z o.o. w Libiążu z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.

 

e-Rejestracja

 

MCM Sp. z o. o. uruchomiło system eRejestracji na wizyty recepturowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. składanie zapotrzebowania do POZ na leki stałe.

Więcej informacji na stronie www.mcm-libiaz.pl w zakładce Strefa Pacjenta

 

Drogi Pacjencie,

 

Uprzejmie informujemy, iż Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. uruchomiło system elektronicznej rejestracji tj. eRejestracji na wizyty recepturowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. składanie zapotrzebowania do POZ na leki stałe.

eRejestrację uruchomiliśmy do:

Poradni POZ w Libiążu;

Poradni POZ w Żarkach;

Poradni POZ w Gromcu;

Trwają pracę nad uruchomieniem eRejestracji do kolejnych poradni/pracowni, o czym Państwa powiadomimy na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności.

 

22.05.2020 r.

 

Wznowienie badań RTG


 

Informujemy, że wznawiamy wykonywanie planowych badań RTG. Badania planowe wykonywane będą we wtorki i czwartki.

Pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie i ustali termin badania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownią RTG:

Tel. ( 32) 627- 14-21 wew. 28

 

Wznowienie badań wstępnych w Poradni Medycyny Pracy


 

Informujemy, że od dnia 25.05. 2020 r wznawiamy wykonywanie badań wstępnych dla pracowników firm, z którymi posiadamy umowy na wykonywanie badań profilaktycznych.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu wizyty w Poradni Medycyny Pracy.

tel ( 32) 627- 14-21 wew 52

 

06.05.2020 r.

Ustalenie terminów do Pracowni Fizjoterapii


 

 

Informujemy, że od dnia 06.05.2020 r. rejestracja nowych Pacjentów do Pracowni Fizjoterapii odbywa się:

 

- drogą mailową na adres: mcm_fizjoterapia@mcm.libiaz.pl

- poprzez dostarczenie skierowania, które prosimy w kopercie umieścić w skrzynce znajdującej się w przedsionku

wejścia głównego do MCM.

 

Prosimy w każdym przypadku o podanie aktualnego numeru telefonu.

Pracownik fizjoterapii skontaktuje się z Państwem telefonicznie w sprawie terminu zabiegów.

 

 

06.05.2020 r.

Wznowienie Rehabilitacji Ambulatoryjnej

 

 

 

Informujemy, że od dnia 11.05.2020 r. stopniowo wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii

z zastosowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Na terenie Pracowni Fizjoterapii obowiązywać będzie ograniczenie ilości jednoczasowo obsługiwanych pacjentów.

 

Personel Pracowni Fizjoterapii skontaktuje się z Pacjentami telefonicznie i po uzyskaniu ustnej zgody na wykonanie zabiegów ,

przeprowadzi wywiad epidemiologiczny zgodnie z obowiązującym kwestionariuszem oraz ustali termin zabiegów.

W pierwszej kolejności zabiegi będą wykonywane u Pacjentów,którzy są zarejestrowani w naszej placówce jako przypadki pilne.

Stopniowo zakres udzielanych świadczeń będzie rozszerzany.

 

Na zabiegi zgłaszamy się w maseczce, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Po wejściu na teren pracowni pacjent obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne.

Prosimy również zgłaszać się pojedynczo, poza uzasadnionymi przypadkami np. osoby nieletnie, niepełnosprawne

(decyzję podejmuje fizjoterapeuta).

 

Osobę towarzyszącą obowiązuje noszenie maseczki.

 

Wejście do przychodni odbywa się wyłącznie wejściem głównym z zachowaniem obowiązujących procedur.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin zgłaszania się na zabiegi oraz o zachowanie dystansu społecznego

ok 2 m pomiędzy osobami znajdującymi się na terenie przychodni.

 

 

     4.05.2020 r

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DZIECI

 

Informujemy o wznowieniu szczepień obowiązkowych w ramach ProgramuSzczepień Ochronnych u dzieci,

które będziemy realizować z  zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Personel medyczny Punktów Szczepień, po analizie kart szczepień, uzgodni telefonicznie z opiekunem dziecka termin zgłoszenia się na szczepienie
oraz przeprowadzi wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu  zdrowia dziecka oraz wszystkich domowników.

Dziecko z jednym opiekunem zgłasza się do szczepienia na ściśle określoną godzinę, której należy przestrzegać,

gdyż w  trosce o bezpieczeństwo wykonujemy jedno szczepienie na godzinę.

 

Do przychodni , w Libiążu przy ul.9 Maja 2, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Poradni Dzieci Zdrowych

( dzwonek przy drzwiach wejściowych ).

 

 

        28.04.2020 r.

Ponownie zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta,
dzięki któremu bezpiecznie i szybko otrzymacie Państwo wiadomość SMS o wystawionych e-receptach.

 

Internetowe Konto Pacjenta jest szczególnie przydatne, zwłaszcza teraz,  w czasie epidemii.

Szczegóły dostępne w zakładce  "Strefa Pacjenta".

 

            27.04.2020 r

PODZIĘKOWANIE

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają naszą placówkę w wykonywaniu codziennych zadań dla naszej lokalnej społeczności.

Szczególne słowa podziękowania za przekazane środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji kierujemy dla:

 

- Burmistrza Gminy Libiąż Pana Jacka Latko

                               - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Libiążu Pani Bogumiły Latko

                                                                                                           - Sołtysa Żarek Pana Bogusława Gucika

                                                                                                           - Posła Pana Krzysztofa Kozika

 

Dziękujemy również osobom prywatnym za przekazane maseczki, a także za wszelkie inne formy wsparcia dla naszego personelu

oraz za okazywaną życzliwość i wyrozumiałość.

 

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego

 

 

 

 

Informacja o przerwie w świadczeniach zdrowotnych:

 

 

6.04.2020

     Od 6.04.2020 r. do odwołania:

- poradnia urologiczna

 

 

 

26.03.2020

 

Od 30.03.2020 r. do odwołania:

- badania w ramach Medycyny Pracy

- badania w Pracowni Endoskopii, EEG, EMG

 

 

 

 

Od 30.03.2020 r. do 10.04.2020r.:

- świadczenia w Pracowni Fizjoterapii

 

 

 

 

   

24.03.2020
 

Informujemy, że w związku z nieuzasadnionymi wizytami pacjentów w

PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

wprowadzamy konieczność kontaktu telefonicznego pacjenta z lekarzem dentystą

  (bezpośredni nr telefonu - 32/732-28-37).

 

Dopiero po konsultacji telefonicznej, lekarz dentysta zdecyduje o konieczności wizyty osobistej w gabinecie.

 

22.03.2020

 

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW MCM

 

  W  związku ze stanem epidemii koronawirusa  wprowadzone  zostają ograniczenia w funkcjonowaniu naszej placówki:

 

- wejściem głównym do budynku wpuszczani są wyłącznie:  pracownicy MCM , pielęgniaki środowiskowe , pacjenci ,którzy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  umówieni są  z lekarzem na konkretną godzinę oraz pacjenci wykonujący badania analityczne w trybie pilnym

 

W związku powyższym prosimy o kontakt z rejestracją:

- telefoniczny pod numerem

32 627 14 21 wew 11,

 32 732 28 33

- mailowy na adres poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

 

19.03.2020 

 

Informujemy, że nasza placówka do odwołania nie wykonuje badań komercyjnych w pracowniach diagnostycznych.

 

 

Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny w sprawie terminów do poradni specjalistycznych

 

Informujemy, że od dnia 23.03.2020r

zostaje wstrzymane wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej dla Pacjentów.

 

     18.03.2020

 

Uprzejmie informuję ,że w związku z nadzwyczajną  sytuacją wywołaną zagrożeniem epidemicznym , jesteśmy zmuszeni do ograniczania bezpośredniego kontaktu pacjentów z naszymi placówkami. Jest to podyktowane troską o wspólne bezpieczeństwo.

Mając na uwadze problem jaki mają Państwo z rejestracją telefoniczną, szczególnie  w naszej placówce w Libiążu, została  zakupiona i w dniu dzisiejszym uruchomiona nowa centrala telefoniczna. Usprawni ona połączenia z rejestracją oraz ułatwi lekarzom wykonywanie teleporad, poprzez zwiększenie ilości jednoczasowo obsługiwanych połączeń.

Dodatkowo zwiększyliśmy skład personelu rejestracji.

Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany poprawią komfort kontaktu z naszą placówką w tym trudnym okresie.

W związku z tym ,że wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej , prosimy Państwa o  wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

                                                                                                                                                                                                       

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego


 


 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI:

MCM Libiąż – (32) 627-14-21 wew. 11, (32) 732-28-33

MCM Żarki – (32) 627-21-21

MCM Gromiec – (32) 727-32-74

 

 

 

                        ZMIANY ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM         

                                                

16.03.2020r.

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ, w trosce o  wspólne bezpieczeństwo, w związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o

OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W NASZYCH PLACÓWKACH I REJESTROWANIE SIĘ  DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Pacjentom POZ udzielane będą w pierwszej kolejności TELEPORADY .

Tylko w sytuacji, gdy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza POZ na konkretną godzinę.

 

W ramach teleporady lekarz POZ i lekarz specjalista może:

 

  • udzielić porady, a w razie konieczności lekarz zaleci wizytę osobistą w przychodni, na umówioną godzinę
  • wystawić e-receptę
  • przedłużyć receptę na leki przyjmowane na stałe
  • wystawić zwolnienie lekarskie
  • wystawić zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji

Do Państwa dyspozycji został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do rejestracji w Libiążu :

 

                                                                                                                       32/732-28-33

 

  OD 16.03.2020 r - E-RECERTY NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE:

2 sposoby zamawiania recept bez konieczności osobistej  wizyty w przychodni.

 Wprowadzamy dla naszych pacjentów, którzy wymagają powtórzenia leków stosowanych przewlekle możliwość złożenia  zamówienia na leki:

1. drogą mailową  na adresy mailowe podane poniżej :

                                                                                        * POZ Libiąż - poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Żarkach - mcm_zarki@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Gromcu - mcm_gromiec@mcm.libiaz.pl

                                                                                                  2.  zamówienie w formie papierowej-  prosimy wrzucać  do skrzynki umieszczonej w każdej placówce w oznakowanym miejscu, bez wchodzenia na teren rejestracji (  Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do poinformowania telefonicznego o kodzie recepty ! ),

w godzinach od 7,00 do 18,00.

 

Na zamówieniu na leki należy wpisać:

                                                        -imię i nazwisko,                                                        

                                                        -pesel,

                                                        -nazwa leku ,postać , dawka , ilość opakowań, dawkowanie

                                                        -jeżeli są  to leki zlecone w naszej poradni specjalistycznej - nazwa poradni , w której są Państwo leczeni

 

Prosimy o informację czy posiadają Państwo Indywidualne Konto Pacjenta ( IKP )

UWAGA: zamawiane leki muszą być przyjmowane na stałe przez osobę składającą zapotrzebowanie i wynikać z posiadanej dokumentacji medycznej

Czas oczekiwania na e-recepty - do 7  dni roboczych

 Sposób powiadomienia o kodzie recepty:

* jeśli posiadają Państwo IKP  powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza

* brak konta IKP: - zamówienie drogą mailową- powiadomienie o kodzie recepty również  drogą mailową

                              - zamówienie złożone do skrzynki -pracownik MCM poda kody recepty drogą telefoniczną na  numer telefonu podany w zamówieniu na leki


 

Od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r zostaje  zawieszone udzielanie świadczeń w :

- pracowni fizykoterapii

- badania  diagnostyczne w pracowni endoskopii, EEG, EMG

- badania w ramach Medycyny pracy

- szczepienia i badania profilaktyczne dzieci zdrowych  

 

Od dnia 16.03 2020 r:

- pracownia rtg i usg wykonuje tylko pilne badania diagnostyczne

- punkt pobrań przyjmuje pacjentów kierowanych na pilne badania analityczne od godz. 6,30 do 9,00

- poradnie Stomatologiczne przyjmują pacjentów wyłącznie z bólem

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE :

Od 13.03.2020 r wprowadziliśmy TELEPORADY dla pacjentów leczonych przewlekle u naszych specjalistów.

 

Pacjenci, którzy nie  wymagają pilnej konsultacji specjalistycznej proszeni są o pozostanie w domach.


 

Przerwa w udzielaniu świadczeń w poradniach:

od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r.

- Dermatologiczna

- Okulistyczna

- Reumatologiczna

- Rehabilitacyjna

- Urologiczna

Od dnia 16.03. do 20.03.2020 r.

- Diabetologiczna

Od dnia 23.03. do 27.03.2020 r.

- Alergologiczna

- Laryngologiczna


 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje o  wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

 

 

 

 

Szanowni pacjenci!

 

 

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu remontu pomieszczeń Pracowni Fizjoterapii.

 

Zapraszamy na 3 piętro naszej placówki do korzystania z kompleksowych zabiegów fizjoterapii.

 

Do Państwa dyspozycji zostały oddane nowe pomieszczenia przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Miejskiego Centrum Medycznego

 

 

 

                

 

 

Szanowni Pacjenci

 

Informujemy , iż przy Rejestracji Miejskiego Centrum Medycznego znajduje się monitor, zakupiony dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu pt. „Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, IT i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych”.

Monitor ten posiada funkcje  powiększające ekran z możliwością emisji   mowy  dostosowane do potrzeb osób niedowidzących i niedosłyszących.

Zapraszamy do korzystania z możliwości przeglądania naszej strony internetowej w  wersji offline.

 

Obok monitora dostępna jest instrukcja, a personel rejestracji służy pomocą w obsłudze programu.

 

 

                    Libiąż 04.06.2019 r.

 

 

Szanowni Pacjenci

 

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy realizację projektu pt. „ Poprawa jakości i dostępu do POZ

w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt medyczny, IT

i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych”.

Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu ze środków Unii Europejskiej

wykonaliśmy sieć komputerową w gabinetach POZ w budynku przy ul. 9 Maja 2

oraz zakupiliśmy sprzęt komputerowy do POZ w naszych placówkach w Libiążu , Żarkach i Gromcu.

Pracownia Radiologii została wyposażona w nowoczesny , wysokiej klasy aparat cyfrowy USG , z opcją elastografii.

Dokonaliśmy także ucyfrowienia aparatu RTG, co pozwoliło na wyeliminowanie obróbki chemicznej zdjęć

i tradycyjnych kliszy kliszy RTG.

Mamy nadzieję, że wprowadzone innowacje podniosą jakość usług świadczonych przez naszą placówkę.

 

 

 

" Informacja o rozstrzygnięciu postępowania"

 

Miejskie Centum Medyczne w Libiążu informuję, iż postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu" 

w zakresie część IV Dostawa, montaż i uruchomienie Defibrylatora oraz części V Dostawa, montaż i uruchomienie Monitora dla osób niedowidzących i niedosłyszących

z uwagi na bark ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uznano za nierozstrzygnięte."

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części III - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Viridian Polska

Sp. z o.o.

ul. Morgowa 4

04-224 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części I - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Miro Polska

Sp. z o.o.

ul. Mińska 25B lok U1

03 - 808 Warszawa

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

 

 

"Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

 

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., informuje iż w postępowaniu „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu, w zakresie części II - jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Medikon Polska Sp. z o.o.

ul. Cyklamenów 7

04 - 798 Warszawa"

 

Zawiadomienie o wyborze - link

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania znajduje się również na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert - ZMIANA

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu informuje, iż w postępowaniu pn.:

"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

zmianie uległ zapis dotyczący terminu złożenia ofert: Termin składania ofert:
Było:
1.    Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 22.01.2019 roku, do godziny 12:00.
Jest:
1.    Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 24.01.2019 roku, do godziny 12:00.

Miejsce i sposób składania ofert:

Było:
4.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Dostawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) dostawcy adres dostawcy

                        Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
                        ul. 9 Maja 2
                        32 - 590 Libiąż

OFERTA na
"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

Nie otwierać przed dniem 22.01.2019 r., godz. 12.30

Jest:
4.    Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Dostawcy, zaadresowane na Zamawiającego oraz opisane:

nazwa (firma) dostawcy adres dostawcy:

                        Miejskie Centrum Medyczne sp. z o.o.
                        ul. 9 Maja 2
                        32 - 590 Libiąż

OFERTA na
"Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"

Nie otwierać przed dniem 24.01.2019 r., godz. 12.30"

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert"

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu

zaprasza do składnia ofert w postępowaniu pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu".

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 22.01.2019 roku, do godziny 12:00. Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

 

Szczegółowa dokumentacja zmówienia do pobrania znajduje się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1159699"

 

Zapytanie ofertowe - zmiana - link

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2 - link

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 1 - link

 

 

 

 

 

 

Od dnia 2.01.2019r. Laboratorium Analityczne MCM w Libiążu

bedzie przeniesione na parter budynku,

pokój nr.108, wejście od Poradni Dzieci Chorych.

 

Godziny pobierania materiału do badań:

codziennie od 630 do 900

wydawanie wyników codziennie od 630 do 1100

 

 

 

 

 

 

Libiąż, dnia .30.11.2018 r

 

" Informacja o rozstrzygnięciu postępowania "

 

 

 

Miejskie Centum Medyczne w Libiążu informuję, iż postępowanie pn.: „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu"  z uwagi na bark ofert spełniających wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, uznano za nierozstrzygnięte.

 

 

Z poważaniem,

Zofia Saługa - Cisek

Prezes Zarządu

 

 

 

"Zaproszenie do składnia ofert"

 

Miejskie Centrum Medyczne sp. z .o.o. w Libiążu zaprasza do składnia ofert w postępowaniu pod nazwą „Dostawa sprzętu medycznego, wyposażenie wyrobu medycznego oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących w Miejskim Centrum Medycznym w Libiążu".

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Libiążu, ul. 9 Maja 2, 32 - 590 Libiąż w terminie do dnia 29.11.2018 roku, do godziny 12:00.

Oferty mogą być składane od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

 

Szczegółowa dokumentacja zmówienia do pobrania znajduje się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149258"

 

    

 

 

 

       W Miejskim Centrum Medycznym Sp z o.o. w Libiążu można zaszczepić    się przeciwko grypie szczepionką INFLUVAC TETRA, koszt szczepienia wynosi  40 pln. Szczepienia w gabinecie zabiegowym, II piętro pokój 320, w  godzinach 7-18.

 

Szczepienia zalecane dla osób:

 

- osoby powyżej 65 roku życia

- osoby cierpiące na choroby przewlekłe

- kobiety w 2 lub 3 trymestrze ciąży

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375