close

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o udziela świadczeń zdrowotnych jako podwykonawca Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, który jest realizatorem programu pilotażowego w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego od 1 marca 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku.    

Centrum Zdrowia Psychicznego udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego osobom dorosłym zamieszkałym na obszarze powiatu chrzanowskiego.

Centrum Zdrowia Psychicznego to miejsce, w którym osoby doświadczające kryzysu zdrowia psychicznego lub cierpiące z powodu choroby psychicznej mogą otrzymać bezpłatną pomoc medyczną, socjalną i społeczną.

Kompleksowa opieka psychiatryczna udzielana jest w komórkach organizacyjnych Szpitala Powiatowego w Chrzanowie zlokalizowanych przy ul. Topolowa 16, tj.:

  1. Poradnia Zdrowia Psychicznego,

  2. Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego),

  3. Oddział Dzienny Psychiatryczny,

  4. Oddział Psychiatryczny Ogólny,

  5. Izba Przyjęć Psychiatryczna.

Ponadto, realizowana jest w Poradniach Zdrowia Psychicznego z udziałem podwykonawców:

  1. Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Chrzanowie  ul. Sokoła 19, 

  2. Miejskie Centrum Medyczne w Libiążu, ul. 9 Maja 2,

  3. NZOZ Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia w Babicach ul. Jana Gołąba 1.

 

Dla Pacjentów będących już w leczeniu w którejkolwiek z wymienionych struktur nic się nie zmienia.

Nową formą uzyskania pomocy i zakwalifikowania do specjalistycznej opieki  w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego jest Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny.

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego jest ważnym elementem funkcjonowania pilotażu, a jego zadaniem jest udzielanie pomocy zgłaszającym się osobom.

Z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym może kontaktować się każda osoba, która pragnie otrzymać informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w kryzysie psychicznym.

 

Nasi specjaliści czekają na pacjenta w godzinach pracy Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego. Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.

Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z jego bliskimi.

Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie rozpoczyna się nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, które go nurtują.

 

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny zlokalizowany jest w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie przy Poradni Zdrowia Psychicznego ul. Topolowa 16 – paw. D,  I piętro, pok. 129.

Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

 Kontakt:

Pacjenci dorośli - mieszkańcy spoza powiatu chrzanowskiego przyjmowani są w ramach odrębnego kontraktu z NFZ.

Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 r.ż. oraz osobom uzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby  z uzależnieniem) będą mogły znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375