close

 

KORONAWIRUS - NIEZBĘDNE INFORMACJE:

 

Szanowni Pacjenci:

 

23.10.2020r.

Informacja

 

Informujemy, iż w związku z sytuacją epidemiczną od dnia 23.10.2020r. do dnia  27.10.2020r. Przychodnia nr 2 w Żarkach

Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. jest zamknięta.

W sytuacjach pilnych prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Przychodnią nr 1 w Libiąż  pod numerem telefonu 32 627 14 21 wew. 11.

 

21.10.2020r.

 

Zawieszenie wykonywania badań okresowych i kontrolnych    

  w Poradni Medycyny Pracy 

 

Informujemy, od dnia 21.10.2020r. do odwołania zawieszamy wykonywanie badań okresowych i kontrolnych pracowników

w Poradni Medycyny Pracy.

 

15.10.2020r.

 

 Przypominamy, iż w związku z sytuacją epidemiczną

na terenie Miejskiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. obowiązuje maseczka zasłaniająca usta i nos.

 

Ponadto przed wejściem

na teren przychodni obowiązuje pomiar temperatury ciała oraz dezynfekcja rąk.

 

 

 

14.10.2020r.

Komunikat

 

 Informujemy, że od dnia 14.10.2020r. do odwołania zostaje wstrzymana realizacja zabiegów fizjoterapeutycznych w naszej placówce.

O terminie wznowienia udzielania świadczeń pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie.    

 

28.09.2020r.

e-Rejestracja

 

 Miejskie Centrum Medyczne  Sp. z o. o. uruchomiło system eRejestracji na teleporady w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

Aktualnie eRejestracja działa w zakresie rejestracji na teleporady oraz  na wizyty recepturowe tj. składanie zapotrzebowania na leki stałe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej

Więcej informacji na stronie www.mcm-libiaz.pl w zakładce Strefa Pacjenta

 

Recepty

 

Zmiana organizacji sposobu powiadamiania o kodzie recepty:

 

 

Szanowni Pacjenci

W związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o zgłaszanie się na wizyty do lekarza lub na badania diagnostyczne

na konkretnie umówioną godzinę.

 

 

22.07.2020r.

 

 

Wznowienie badań w Pracowni EEG i Pracowni Endoskopii

 

Informujemy, że wznowiliśmy wykonywanie badań w Pracowni EEG i Pracowni Endoskopii.

O terminie wykonania zaległych badań poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

 

Wznowienie badań w Pracowni EMG

 

Informujemy, że od sierpnia br. wznawiamy funkcjonowanie Pracowni EMG.

O terminie wykonania zaległych badań poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

 

Wznowienie badań kontrolnych w Poradni Medycyny Pracy

 

Informujemy, od dnia 21.07.2020r. wznawiamy wykonywania badań kontrolnych pracowników w Poradni Medycyny Pracy.

Prosimy o telefoniczne ustalanie terminów konsultacji pod nr 32 624 14 21 wew. 52.

 

Badanie osteoporozy

 

Badania osteoporozy dla pacjentów zapisanych na termin 27.03.2020r. zostaną wykonane w dniu 27.08.2020r. od godziny 14:00. O nowej godzinie poinformujemy Pacjentów telefonicznie.

Badania będą wykonane w osteobusie przed budynkiem MCM Sp. z o.o. w Libiążu z zachowaniem wymaganych zasad bezpieczeństwa.

 

e-Rejestracja

 

MCM Sp. z o. o. uruchomiło system eRejestracji na wizyty recepturowe w Podstawowej Opiece Zdrowotnej tj. składanie zapotrzebowania do POZ na leki stałe.

Więcej informacji na stronie www.mcm-libiaz.pl w zakładce Strefa Pacjenta

 

 

Laboratorium Analityczne

 

Punkt pobrań materiału do badań czynny jest:

 od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 9:00

 

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 9:30

 

 

8.06.2020 r

Wznowienie Planowych Badań USG

 

Informujemy o wznowieniu planowych badań USG, które zostały odwołane z powodu ogłoszenia stanu epidemii. Badania wykonywane będą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

O terminie badania zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie przez pracownika Radiologii.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin badań. Na badanie prosimy zgłaszać się pojedynczo, za wyjątkiem dzieci i osób niepełnosprawnych, które zgłaszają się z jednym opiekunem.

Na terenie Przychodni obowiązuje noszenie maseczki ochronnej oraz utrzymanie dystansu ok 2 metrów.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Pracownią Radiologii:

Tel (32) 627-14-21 wew. 28

 

22.05.2020 r.

Wznowienie badań RTG


 

Informujemy, że wznawiamy wykonywanie planowych badań RTG. Badania planowe wykonywane będą we wtorki i czwartki.

Pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie i ustali termin badania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownią RTG:

Tel. ( 32) 627- 14-21 wew. 28

 

Wznowienie badań wstępnych w Poradni Medycyny Pracy


 

Informujemy, że od dnia 25.05. 2020 r wznawiamy wykonywanie badań wstępnych dla pracowników firm, z którymi posiadamy umowy na wykonywanie badań profilaktycznych.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu wizyty w Poradni Medycyny Pracy.

tel ( 32) 627- 14-21 wew 52

 

06.05.2020 r.

Ustalenie terminów do Pracowni Fizjoterapii


 

 

 

Informujemy, że od dnia 06.05.2020 r. rejestracja nowych Pacjentów do Pracowni Fizjoterapii odbywa się:

 

- drogą mailową na adres: mcm_fizjoterapia@mcm.libiaz.pl poprzez przesłanie scanu skierowania,

- poprzez dostarczenie skierowania, które prosimy w kopercie umieścić w skrzynce znajdującej się w przedsionku wejścia głównego do MCM.

 

Prosimy w każdym przypadku o podanie aktualnego numeru telefonu.

Pracownik fizjoterapii skontaktuje się z Państwem telefonicznie w sprawie terminu zabiegów.

 

 

 

 

06.05.2020 r.

Wznowienie Rehabilitacji Ambulatoryjnej

 

 

 

Informujemy, że od dnia 11.05.2020 r. stopniowo wznawiamy udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii

z zastosowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Na terenie Pracowni Fizjoterapii obowiązywać będzie ograniczenie ilości jednoczasowo obsługiwanych pacjentów.

 

Personel Pracowni Fizjoterapii skontaktuje się z Pacjentami telefonicznie i po uzyskaniu ustnej zgody na wykonanie zabiegów , przeprowadzi wywiad epidemiologiczny zgodnie z obowiązującym kwestionariuszem oraz ustali termin zabiegów.

W pierwszej kolejności zabiegi będą wykonywane u Pacjentów, którzy są zarejestrowani w naszej placówce jako przypadki pilne.

Stopniowo zakres udzielanych świadczeń będzie rozszerzany.

 

Na zabiegi zgłaszamy się w maseczce, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

Po wejściu na teren pracowni pacjent obowiązkowo dezynfekuje ręce oraz zakłada rękawiczki ochronne.

Prosimy również zgłaszać się pojedynczo, poza uzasadnionymi przypadkami np. osoby nieletnie, niepełnosprawne

(decyzję podejmuje fizjoterapeuta).

 

Osobę towarzyszącą obowiązuje noszenie maseczki.

 

Wejście do przychodni odbywa się wyłącznie wejściem głównym z zachowaniem obowiązujących procedur.

Prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin zgłaszania się na zabiegi oraz o zachowanie dystansu społecznego

ok 2 m pomiędzy osobami znajdującymi się na terenie przychodni.

 

 

 

 

 

 

     4.05.2020 r

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DZIECI

 

Informujemy o wznowieniu szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci,

które będziemy realizować z  zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Personel medyczny Punktów Szczepień, po analizie kart szczepień, uzgodni telefonicznie z opiekunem dziecka termin zgłoszenia się na szczepienie
oraz przeprowadzi wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu  zdrowia dziecka oraz wszystkich domowników.

Dziecko z jednym opiekunem zgłasza się do szczepienia na ściśle określoną godzinę, której należy przestrzegać,

gdyż w  trosce o bezpieczeństwo wykonujemy jedno szczepienie na godzinę.

 

Do przychodni , w Libiążu przy ul.9 Maja 2, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Poradni Dzieci Zdrowych

( dzwonek przy drzwiach wejściowych ).

 

 

        28.04.2020 r.

Ponownie zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta,
dzięki któremu bezpiecznie i szybko otrzymacie Państwo wiadomość SMS o wystawionych e-receptach.

 

Internetowe Konto Pacjenta jest szczególnie przydatne, zwłaszcza teraz,  w czasie epidemii.

Szczegóły dostępne w zakładce  "Strefa Pacjenta".

 

            27.04.2020 r

PODZIĘKOWANIE

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają naszą placówkę w wykonywaniu codziennych zadań dla naszej lokalnej społeczności.

Szczególne słowa podziękowania za przekazane środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji kierujemy dla:

 

- Burmistrza Gminy Libiąż Pana Jacka Latko

                               - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Libiążu Pani Bogumiły Latko

                                                                                                           - Sołtysa Żarek Pana Bogusława Gucika

                                                                                                           - Posła Pana Krzysztofa Kozika

 

Dziękujemy również osobom prywatnym za przekazane maseczki, a także za wszelkie inne formy wsparcia dla naszego personelu

oraz za okazywaną życzliwość i wyrozumiałość.

 

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego

 

 

 

 

Informacja o przerwie w świadczeniach zdrowotnych:

 

 

 

 

6.04.2020

     Od 6.04.2020 r. do odwołania:

- poradnia urologiczna

 

 

 

26.03.2020

 

Od 30.03.2020 r. do odwołania:

- badania w ramach Medycyny Pracy

- badania w Pracowni Endoskopii, EEG, EMG

 

 

 

 

Od 30.03.2020 r. do 10.04.2020r.:

- świadczenia w Pracowni Fizjoterapii

 

 

 

 

   

24.03.2020
 

Informujemy, że w związku z nieuzasadnionymi wizytami pacjentów w

PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

wprowadzamy konieczność kontaktu telefonicznego pacjenta z lekarzem dentystą

  (bezpośredni nr telefonu - 32/732-28-37).

 

Dopiero po konsultacji telefonicznej, lekarz dentysta zdecyduje o konieczności wizyty osobistej w gabinecie.


 

 

21.03.2020

 

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW MCM

 

  W  związku ze stanem epidemii koronawirusa  wprowadzone  zostają ograniczenia w funkcjonowaniu naszej placówki:

 

- wejściem głównym do budynku wpuszczani są wyłącznie:  pracownicy MCM , pielęgniaki środowiskowe , pacjenci ,którzy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  umówieni są  z lekarzem na konkretną godzinę oraz pacjenci wykonujący badania analityczne w trybie pilnym

 

W związku powyższym prosimy o kontakt z rejestracją:

- telefoniczny pod numerem

32 627 14 21 wew 11,

 32 732 28 33

-stomatologia

  32-732-28-37

- mailowy na adres poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

 

Informujemy również, że skrzynka zamówieniowa na leki pozostaje nadal dostępna dla naszych pacjentów

w godzinach 700 - 1800 w przedsionku wejścia głównego.

 

 

      19.03.2020 

 

Informujemy, że nasza placówka do odwołania nie wykonuje badań komercyjnych w pracowniach diagnostycznych.

 

Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny w sprawie terminów do poradni specjalistycznych

 

Informujemy, że od dnia 23.03.2020r

zostaje wstrzymane wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej dla Pacjentów.

 

     18.03.2020 r

 

Uprzejmie informuję ,że w związku z nadzwyczajną  sytuacją wywołaną zagrożeniem epidemicznym, jesteśmy zmuszeni do ograniczania bezpośredniego kontaktu pacjentów z naszymi placówkami.

Jest to podyktowane troską o wspólne bezpieczeństwo.

Mając na uwadze problem jaki mają Państwo z rejestracją telefoniczną, szczególnie  w naszej placówce w Libiążu, została  zakupiona i w dniu dzisiejszym uruchomiona nowa centrala telefoniczna.

Usprawni ona połączenia z rejestracją oraz ułatwi lekarzom wykonywanie teleporad, poprzez zwiększenie ilości jednoczasowo obsługiwanych połączeń.

 

Dodatkowo zwiększyliśmy skład personelu rejestracji.

 

Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany poprawią komfort kontaktu z naszą placówką w tym trudnym okresie.

W związku z tym ,że wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej , prosimy Państwa o  wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

                                                                                                                                                                                                       

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego


 


 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI:

MCM Libiąż  (32) 627-14-21 wew. 11,

(32) 732-28-33

MCM Żarki – (32) 627-21-21

MCM Gromiec – (32) 727-32-74

 

 

 

                        ZMIANY ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM         

                                                

16.03.2020r.

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ, w trosce o  wspólne bezpieczeństwo, w związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o

OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W NASZYCH PLACÓWKACH I REJESTROWANIE SIĘ  DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Pacjentom POZ udzielane będą w pierwszej kolejności TELEPORADY .

Tylko w sytuacji, gdy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza POZ na konkretną godzinę.

 

W ramach teleporady lekarz POZ i lekarz specjalista może:

 

Do Państwa dyspozycji został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do rejestracji w Libiążu :

 

                                                                                                                       32/732-28-33

 

  OD 16.03.2020 r - E-RECERTY NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE:

2 sposoby zamawiania recept bez konieczności osobistej  wizyty w przychodni.

 Wprowadzamy dla naszych pacjentów, którzy wymagają powtórzenia leków stosowanych przewlekle możliwość złożenia  zamówienia na leki:

1. drogą mailową  na adresy mailowe podane poniżej :

                                                                                        * POZ Libiąż - poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Żarkach - mcm_zarki@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Gromcu - mcm_gromiec@mcm.libiaz.pl

                                                                                                  2.  zamówienie w formie papierowej-  prosimy wrzucać  do skrzynki umieszczonej w każdej placówce w oznakowanym miejscu, bez wchodzenia na teren rejestracji (  Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do poinformowania telefonicznego o kodzie recepty ! ),

w godzinach od 7,00 do 18,00.

 

Na zamówieniu na leki należy wpisać:

                                                        -imię i nazwisko,                                                        

                                                        -pesel,

                                                        -nazwa leku ,postać , dawka , ilość opakowań, dawkowanie

                                                        -jeżeli są  to leki zlecone w naszej poradni specjalistycznej - nazwa poradni , w której są Państwo leczeni

 

Prosimy o informację czy posiadają Państwo Indywidualne Konto Pacjenta ( IKP )

UWAGA: zamawiane leki muszą być przyjmowane na stałe przez osobę składającą zapotrzebowanie i wynikać z posiadanej dokumentacji medycznej

Czas oczekiwania na e-recepty - do 7  dni roboczych

 Sposób powiadomienia o kodzie recepty:

* jeśli posiadają Państwo IKP  powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza

* brak konta IKP: - zamówienie drogą mailową- powiadomienie o kodzie recepty również  drogą mailową

                              - zamówienie złożone do skrzynki -pracownik MCM poda kody recepty drogą telefoniczną na  numer telefonu podany w zamówieniu na leki


 

Od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r zostaje  zawieszone udzielanie świadczeń w :

- pracowni fizykoterapii

- badania  diagnostyczne w pracowni endoskopii, EEG, EMG

- badania w ramach Medycyny pracy

- szczepienia i badania profilaktyczne dzieci zdrowych  

 

Od dnia 16.03 2020 r do odwołania:

- pracownia rtg i usg wykonuje tylko pilne badania diagnostyczne

- punkt pobrań przyjmuje pacjentów kierowanych na pilne badania analityczne od godz. 6,30 do 9,00

- poradnie Stomatologiczne przyjmują pacjentów wyłącznie z bólem

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE :

Od 13.03.2020 r wprowadziliśmy TELEPORADY dla pacjentów leczonych przewlekle u naszych specjalistów.

 

Pacjenci, którzy nie  wymagają pilnej konsultacji specjalistycznej proszeni są o pozostanie w domach.


 

Przerwa w udzielaniu świadczeń w poradniach:

od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r.

- Dermatologiczna

- Okulistyczna

- Reumatologiczna

- Rehabilitacyjna

- Urologiczna

Od dnia 16.03. do 20.03.2020 r.

- Diabetologiczna

Od dnia 23.03. do 27.03.2020 r.

- Alergologiczna

- Laryngologiczna


 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje o  wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

 

 

 

 

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375