close

 

ZMIANY ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM      

 

Szanowni Pacjenci:

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ, w trosce o  wspólne bezpieczeństwo,

w związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy

 

O OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W NASZYCH PLACÓWKACH

I REJESTROWANIE SIĘ  DROGĄ TELEFONICZNĄ.

 

Pacjentom POZ udzielane będą w pierwszej kolejności TELEPORADY

Tylko w sytuacji, gdy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza POZ na konkretną godzinę.

 

Do Państwa dyspozycji został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do rejestracji w Libiążu :

        32/732-28-33

 

Od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r zostaje  zawieszone udzielanie świadczeń w :

- pracowni fizykoterapii

- badania  diagnostyczne w pracowni endoskopii, EEG, EMG

- badania w ramach Medycyny pracy

 

Od dnia 16.03 2020 r:

-pracownia rtg i usg wykonuje tylko pilne badania diagnostyczne

- Poradnie Stomatologiczne przyjmują pacjentów wyłącznie z bólem

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE :

Od 13.03.2020 r wprowadziliśmy TELEPORADY dla pacjentów leczonych przewlekle u naszych specjalistów.

 

Pacjenci, którzy nie  wymagają pilnej konsultacji specjalistycznej proszeni są o pozostanie w domach.

 

Od dnia 16.03.2020 r do 20.03.2020 r Poradnia Diabetologiczna z powodu nieobecności lekarza nie udziela świadczeń.

 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje o  wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

 

Szanowni Pacjenci przypominamy, że w MCM sp. z o.o. realizowane są porady recepturowe, w ramach Poradni Lekarza POZ.

 

kliknij tutaj aby wyświetlić pełną informację

 

 

 

 

 

REJESTRACJA - GODZINY PRACY

 

Rejestracja do poradni POZ oraz poradni specjalistycznych czynna jest:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – 18:00,

rejestracja telefoniczna od godziny 7:15 – 18:00.

Telefon kontaktowy: 32 627-14-05; 32-627-14-21;

                                                                               32-627-42-21; 32-627-73-75

                                                                                        wew. 11 lub 19.

 

 

LABORATORIUM ANALITYCZNE

 

Punkt pobrań materiału do badań czynny jest:

 od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 9:00

 

Odbiór wyników od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 9:30

 

 

 

PRACOWNIA FIZYKOTERAPII

 

Ustalanie terminów zabiegów:

od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 18:00

Piętro III, pokój 413

Telefoniczne ustalanie terminów w w/w godzinach

pod nr tel. 32 627- 14-21 wew. 56

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

 

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

 

Pacjencie, jeśli chcesz korzystać z pomocy lekarza w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Miejskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. w Libiążu powinieneś złożyć Deklarację Wyboru Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Złożenie deklaracji jest bezpłatne, ale nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W  przypadku  każdej  kolejnej  zmiany  pacjent wnosi  opłatę w wysokości 80 zł.

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 

W ramach kontraktu z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia udzielane są świadczenia zdrowotne w następujących poradniach specjalistycznych: alergologiczna, chirurgiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, ginekologiczno-położnicza, kardiologiczna, laryngologiczna, okulistyczna, neurologiczna, rehabilitacyjna, reumatologiczna, stomatologiczna, urologiczna, uzależnień, psychiatryczna

 

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1510 z późniejszymi zmianami) Pacjent ma prawo wyboru poradni udzielającej świadczeń specjalistycznych, lecz nie ma prawa do wyboru lekarza przyjmującego w danej poradni specjalistycznej.  

 

LISTY OCZEKUJĄCYCH

 

Mając na celu zapewnienie wszystkim pacjentom równego dostępu do udzielanych porad zdrowotnych Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzi listy oczekujących tzw. kolejki.

Pacjencie do wpisania na listę oczekujących niezbędne jest skierowanie na leczenie, które jesteś zobowiązany dostarczyć do 14 dni od dnia wpisu na listę oczekujących.

Oryginał skierowania możesz dostarczyć: osobiście, za pośrednictwem osób trzecich, lub przesłać pocztą.

Jeśli nie możesz się stawić w wyznaczonym terminie lub rezygnujesz                             z udzielenia porady, poinformuj Nas w możliwie najkrótszym czasie.

 

 

SKIEROWANIE NA UDZIELANIE PORAD

 

Skierowanie wystawione jest w postaci papierowej lub elektronicznej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie nie jest wymagane do udzielana następujących porad: ginekologa i położnika, dentysty, wenerologa, onkologa, psychiatry.

 

UPRAWNIENIA SZCZEGÓLNE

 

 

 

 

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez skierowania mają:

 1. inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie: Książki inwalidy wojennego               i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
 2. kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej, osoby represjonowane        z powodów politycznych na podstawie:
 1.  legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i osób Represjonowanych,
 2.  legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydanej przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych;
 1. uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia.
 2. osoby do 18 r. ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu.
 3. osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie legitymacji lub stosownego orzeczenia.

 

 

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby do ukończenia 18 roku życia posiadające zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • kombatanci,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • działacze opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowane z powodów politycznych.
 • osoby deportowane do pracy przymusowej.

 

UWAGA !!!! Korzystanie „poza kolejnością” oznacza, że:

 

 1. Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Libiążu udziela świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących do poradni specjalistycznych, a nie poza harmonogramem przyjęć stosowanym w danej poradni specjalistycznej celem ustalenia kolejności przyjęć do lekarza w danym dniu.  
 2. Porada w poradni specjalistycznej powinna być udzielona w/w osobom                     w dniu zgłoszenia.
 3. Jeżeli porada w dniu zgłoszenia nie będzie możliwa, powinna zostać zrealizowana w innym terminie, poza kolejnością wynikająca z prowadzonej listy oczekujących.
 4. Porada powinna zostać udzielona nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
 5. Pierwszeństwo w korzystaniu z porad w poradni specjalistycznej ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt, i obejmuje ono cały proces leczenia.

 

 

WAŻNE ADRESY

 

 

 

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

 

ul. Topolowa 16

32-500 Chrzanów

tel. 32 624 75 55

I piętro pok. 140B

 

Godziny pracy:

Poniedziałek: 7:00 – 16:00

Wtorek: 7:00 – 15:00

Środa – dzień wewnętrzny*

Czwartek: 7:00 – 15:00

Piątek: 7:00 – 14:00

 

*środa jest dniem wewnętrznym i strony w tym dniu nie są przyjmowane.

 

 

 

 

 

Punkt ewidencyjny

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

ul. Sokoła 19

32-500 Chrzanów

tel. 32 623 22 95

 

Godziny przyjmowania wniosków:

wtorek: 8:15 – 11:45

środa: 8:15 – 11:45

piątek: 8:15 – 11:45

 

Rzecznik Praw Pacjenta

 

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

ul. Młynarska 46

 01-171 Warszawa

Fax.: (22) 506-50-64

 

Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 - 190 – 590 (z tel. stacjonarnych             i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 – 18.00

 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

 

ul. Ciemna 6

31-053 Kraków

tel. 12 298 81 00

fax. 12 430 64 40

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375