close

 

Szanowni Pacjenci:

 

22.05.2020 r.

 

Wznowienie badań RTG


 

Informujemy, że wznawiamy wykonywanie planowych badań RTG. Badania planowe wykonywane będą we wtorki i czwartki.

Pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie i ustali termin badania.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownią RTG:

Tel. ( 32) 627- 14-21 wew. 28

 

 

Wznowienie badań wstępnych w Poradni Medycyny Pracy


 

Informujemy, że od dnia 25.05. 2020 r wznawiamy wykonywanie badań wstępnych dla pracowników firm, z którymi posiadamy umowy na wykonywanie badań profilaktycznych.

Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia terminu wizyty w Poradni Medycyny Pracy.

tel ( 32) 627- 14-21 wew 52

 

     4.05.2020 r

SZCZEPIENIA OCHRONNE U DZIECI

 

Informujemy o wznowieniu szczepień obowiązkowych w ramach ProgramuSzczepień Ochronnych u dzieci,

które będziemy realizować z  zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa.

 

Personel medyczny Punktów Szczepień, po analizie kart szczepień, uzgodni telefonicznie z opiekunem dziecka termin zgłoszenia się na szczepienie
oraz przeprowadzi wywiad epidemiologiczny dotyczący stanu  zdrowia dziecka oraz wszystkich domowników.

Dziecko z jednym opiekunem zgłasza się do szczepienia na ściśle określoną godzinę, której należy przestrzegać,

gdyż w  trosce o bezpieczeństwo wykonujemy jedno szczepienie na godzinę.

 

Do przychodni , w Libiążu przy ul.9 Maja 2, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do Poradni Dzieci Zdrowych

( dzwonek przy drzwiach wejściowych ).

 

 

        28.04.2020 r.

Ponownie zachęcamy Państwa do założenia Internetowego Konta Pacjenta,
dzięki któremu bezpiecznie i szybko otrzymacie Państwo wiadomość SMS o wystawionych e-receptach.

 

Internetowe Konto Pacjenta jest szczególnie przydatne, zwłaszcza teraz,  w czasie epidemii.

Szczegóły dostępne w zakładce  "Strefa Pacjenta".

 

            27.04.2020 r

PODZIĘKOWANIE

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierają naszą placówkę w wykonywaniu codziennych zadań dla naszej lokalnej społeczności.

Szczególne słowa podziękowania za przekazane środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji kierujemy dla:

 

- Burmistrza Gminy Libiąż Pana Jacka Latko

                               - Przewodniczącej Rady Miejskiej w Libiążu Pani Bogumiły Latko

                                                                                                           - Sołtysa Żarek Pana Bogusława Gucika

                                                                                                           - Posła Pana Krzysztofa Kozika

 

Dziękujemy również osobom prywatnym za przekazane maseczki, a także za wszelkie inne formy wsparcia dla naszego personelu

oraz za okazywaną życzliwość i wyrozumiałość.

 

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego

 

 

 

 

Informacja o przerwie w świadczeniach zdrowotnych:

 

 

 

6.04.2020

     Od 6.04.2020 r. do odwołania:

- poradnia urologiczna

 

 

26.03.2020

 

Od 30.03.2020 r. do odwołania:

- badania w ramach Medycyny Pracy

- badania w Pracowni Endoskopii, EEG, EMG

 

 

 

 

Od 30.03.2020 r. do 10.04.2020r.:

- świadczenia w Pracowni Fizjoterapii

 

 

 

 

   

24.03.2020
 

Informujemy, że w związku z nieuzasadnionymi wizytami pacjentów w

PORADNI STOMATOLOGICZNEJ

wprowadzamy konieczność kontaktu telefonicznego pacjenta z lekarzem dentystą

  (bezpośredni nr telefonu - 32/732-28-37).

 

Dopiero po konsultacji telefonicznej, lekarz dentysta zdecyduje o konieczności wizyty osobistej w gabinecie.

 

22.03.2020

 

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW MCM

 

  W  związku ze stanem epidemii koronawirusa  wprowadzone  zostają ograniczenia w funkcjonowaniu naszej placówki:

 

- wejściem głównym do budynku wpuszczani są wyłącznie:  pracownicy MCM , pielęgniaki środowiskowe , pacjenci ,którzy po wcześniejszej rejestracji telefonicznej  umówieni są  z lekarzem na konkretną godzinę oraz pacjenci wykonujący badania analityczne w trybie pilnym

 

W związku powyższym prosimy o kontakt z rejestracją:

- telefoniczny pod numerem

32 627 14 21 wew 11,

 32 732 28 33

- mailowy na adres poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

 

 

      19.03.2020 

Informujemy, że nasza placówka do odwołania nie wykonuje badań komercyjnych w pracowniach diagnostycznych.

 

Prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny w sprawie terminów do poradni specjalistycznych

 

Informujemy, że od dnia 23.03.2020r

zostaje wstrzymane wykonywanie kserokopii dokumentacji medycznej dla Pacjentów.

 

     18.03.2020 

 

Uprzejmie informuję ,że w związku z nadzwyczajną  sytuacją wywołaną zagrożeniem epidemicznym , jesteśmy zmuszeni do ograniczania bezpośredniego kontaktu pacjentów z naszymi placówkami. Jest to podyktowane troską o wspólne bezpieczeństwo.

Mając na uwadze problem jaki mają Państwo z rejestracją telefoniczną, szczególnie  w naszej placówce w Libiążu, została  zakupiona i w dniu dzisiejszym uruchomiona nowa centrala telefoniczna. Usprawni ona połączenia z rejestracją oraz ułatwi lekarzom wykonywanie teleporad, poprzez zwiększenie ilości jednoczasowo obsługiwanych połączeń.

Dodatkowo zwiększyliśmy skład personelu rejestracji.

Mamy nadzieję że wprowadzone zmiany poprawią komfort kontaktu z naszą placówką w tym trudnym okresie.

W związku z tym ,że wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji wyjątkowej , prosimy Państwa o  wyrozumiałość w przypadku ewentualnych niedogodności.

                                                                                                                                                                                                       

Prezes Zarządu

Miejskiego Centrum Medycznego


 


 

AKTUALNE NUMERY TELEFONÓW DO REJESTRACJI:

MCM Libiąż – (32) 627-14-21 wew. 11, (32) 732-28-33

MCM Żarki – (32) 627-21-21

MCM Gromiec – (32) 727-32-74

 

 

 

                        ZMIANY ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM         

                                                

16.03.2020r.

 

Zgodnie z wytycznymi NFZ, w trosce o  wspólne bezpieczeństwo, w związku z  zagrożeniem epidemicznym koronawirusem, prosimy o

OGRANICZENIE WIZYT OSOBISTYCH W NASZYCH PLACÓWKACH I REJESTROWANIE SIĘ  DROGĄ TELEFONICZNĄ.

Pacjentom POZ udzielane będą w pierwszej kolejności TELEPORADY .

Tylko w sytuacji, gdy to jest niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę do lekarza POZ na konkretną godzinę.

 

W ramach teleporady lekarz POZ i lekarz specjalista może:

 

 • udzielić porady, a w razie konieczności lekarz zaleci wizytę osobistą w przychodni, na umówioną godzinę
 • wystawić e-receptę
 • przedłużyć receptę na leki przyjmowane na stałe
 • wystawić zwolnienie lekarskie
 • wystawić zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne, przekazując pacjentowi numer, którym pacjent posłuży się podczas jego realizacji

Do Państwa dyspozycji został uruchomiony dodatkowy numer telefonu do rejestracji w Libiążu :

 

                                                                                                                       32/732-28-33

 

  OD 16.03.2020 r - E-RECERTY NA LEKI STOSOWANE PRZEWLEKLE:

2 sposoby zamawiania recept bez konieczności osobistej  wizyty w przychodni.

 Wprowadzamy dla naszych pacjentów, którzy wymagają powtórzenia leków stosowanych przewlekle możliwość złożenia  zamówienia na leki:

1. drogą mailową  na adresy mailowe podane poniżej :

                                                                                        * POZ Libiąż - poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Żarkach - mcm_zarki@mcm.libiaz.pl

                                                                                        * POZ Przychodnia w Gromcu - mcm_gromiec@mcm.libiaz.pl

                                                                                                  2.  zamówienie w formie papierowej-  prosimy wrzucać  do skrzynki umieszczonej w każdej placówce w oznakowanym miejscu, bez wchodzenia na teren rejestracji (  Prosimy o podanie aktualnego numeru telefonu do poinformowania telefonicznego o kodzie recepty ! ),

w godzinach od 7,00 do 18,00.

 

Na zamówieniu na leki należy wpisać:

                                                        -imię i nazwisko,                                                        

                                                        -pesel,

                                                        -nazwa leku ,postać , dawka , ilość opakowań, dawkowanie

                                                        -jeżeli są  to leki zlecone w naszej poradni specjalistycznej - nazwa poradni , w której są Państwo leczeni

 

Prosimy o informację czy posiadają Państwo Indywidualne Konto Pacjenta ( IKP )

UWAGA: zamawiane leki muszą być przyjmowane na stałe przez osobę składającą zapotrzebowanie i wynikać z posiadanej dokumentacji medycznej

Czas oczekiwania na e-recepty - do 7  dni roboczych

 Sposób powiadomienia o kodzie recepty:

* jeśli posiadają Państwo IKP  powiadomienie SMS-em z portalu e-zdrowie, bezpośrednio po wystawieniu recepty przez lekarza

* brak konta IKP: - zamówienie drogą mailową- powiadomienie o kodzie recepty również  drogą mailową

                              - zamówienie złożone do skrzynki -pracownik MCM poda kody recepty drogą telefoniczną na  numer telefonu podany w zamówieniu na leki


 

Od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r zostaje  zawieszone udzielanie świadczeń w :

- pracowni fizykoterapii

- badania  diagnostyczne w pracowni endoskopii, EEG, EMG

- badania w ramach Medycyny pracy

- szczepienia i badania profilaktyczne dzieci zdrowych  

 

Od dnia 16.03 2020 r:

- pracownia rtg i usg wykonuje tylko pilne badania diagnostyczne

- punkt pobrań przyjmuje pacjentów kierowanych na pilne badania analityczne od godz. 6,30 do 9,00

- poradnie Stomatologiczne przyjmują pacjentów wyłącznie z bólem

 

PORADNIE SPECJALISTYCZNE :

Od 13.03.2020 r wprowadziliśmy TELEPORADY dla pacjentów leczonych przewlekle u naszych specjalistów.

 

Pacjenci, którzy nie  wymagają pilnej konsultacji specjalistycznej proszeni są o pozostanie w domach.


 

Przerwa w udzielaniu świadczeń w poradniach:

od dnia 16.03.2020 r do 27.03.2020 r.

- Dermatologiczna

- Okulistyczna

- Reumatologiczna

- Rehabilitacyjna

- Urologiczna

Od dnia 16.03. do 20.03.2020 r.

- Diabetologiczna

Od dnia 23.03. do 27.03.2020 r.

- Alergologiczna

- Laryngologiczna


 

Prosimy na bieżąco śledzić informacje o  wprowadzanych zmianach w funkcjonowaniu naszej placówki.

 

 

Informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

 

Ważne!
28-02-2020

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

 

Konsultanci poinformują Cię:

 • czym jest koronawirus
 • jak się zabezpieczyć przed koronawirusem
 • co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia
 • gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować
 • gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.
 •  

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

 

Jeśli wolisz napisać maila zapraszamy do kontaktu przez stronę

Zadaj pytanie TIP

 

Jeśli chcesz skorzystać z czatu zapraszamy do kontaktu przez stronę: 

Czat z konsultantem TIP

 

Jeśli posługujesz się językiem migowym zapraszamy do kontaktu w dni robocze od 8 do 16 przez:

Komunikator video z udziałem tłumacza języka migowego 

 

 

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375