close

LABORATORIUM ANALITYCZNE

 

Punkt pobrań materiału do badań  - parter, gabinet nr 108

(wejście od strony Poradni Lekarza POZ – dzieci chore)

czynny od poniedziałku do piątku od godziny 6:30 do godziny 9:00.

 

 

PRACOWNIA RTG i USG

 

Pracownia RTG – wykonywanie badań I piętro, gabinet 219

Pracownia USG - wykonywanie badań I piętro, gabinet 223

 

Rejestracja do w/w pracowni odbywa się w Rejestracji Pracowni RTG (I piętro gabinet nr 226) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 lub w w/w godzinach pod nr telefonu - 32 627 14 21 wewnętrzny 28.

 

Pracownia RTG wyposażona jest w wysokiej klasy sprzęt do wykonywania zdjęć RTG w technice cyfrowej.

 

Pracownia USG wyposażona jest w nowoczesny wysokiej klasy sprzęt ultrasonograficzny do wykonywania badań USG.

 

 

 

PRACOWNIA EMG i EEG

 

Pracownia EMG – wykonywanie badań piętro I, gabinet 206
Pracownia EEG – wykonywanie badań piętro I,  gabinet 206

 

Rejestracja do w/w pracowni odbywa się w Rejestracji Pracowni RTG (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 lub w w/w godzinach pod nr telefonu - 32 627 14 21 wewnętrzny 28.

 

W pracowni EMG wykonywane są następujące badania:

ENG nerwu,

EMG mięśnia,

Próba miasteniczna,

Próba tężyczkowa.

 

W Pracowniach wykonywane są badania dla pacjentów naszych poradni specjalistycznych, jak również dla pacjentów skierowanych z innych jednostek (na podstawie podpisanych stosownych umów).

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII

 

Pracownia Endoskopii wykonuje badania gastroskopowe tj. badania górnego odcinka przewodu pokarmowego – I piętro, gabinet 207.

Rejestracja na w/w badanie odbywa się w Poradni Chirurgicznej (Pielęgniarki)

I piętro gabinet nr 211 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy poradni

lub pod numerem telefonu 32 627 14 21 wewnętrzny 23.

Badania gastroskopowe wykonywane są w trybie ambulatoryjnym

dla wszystkich pacjentów, którzy posiadają wystawione skierowanie przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375