close

 

Profilaktyka 40 PLUS

 

 

Program „Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację bezpłatnych badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego dla osób powyżej 40 roku życia (pod uwagę brany jest rok urodzenia).

Pacjent ma prawo do skorzystania po raz drugi z w/w programu pod warunkiem, że od pierwszego udziału w programie upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

 

Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań w naszej Placówce:

 1. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 PLUS za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub zadzwoń na infolinię 989, następnie wygeneruj skierowanie.

 2. Na wygenerowanym skierowaniu otrzymasz pakiet badań dopasowanych do Ciebie (nie musisz go drukować ani pobierać).

 3. Ustal termin wizyty za pośrednictwem Rejestracji:

 • Przychodni nr 1 w Libiążu 32 627 14 21 wew. 11,

 • Przychodni nr 2 w Żarkach 32 627 21 21 wew. 21,

 • Przychodni nr 3 w Gromcu 32 627 32 74.

 1. Jeśli nie korzystasz z IKP, zapraszamy do wybranej przychodni, w poniżej podanych godzinach, a my wygenerujemy skierowanie na badania za Ciebie i ustalimy termin wizyty.

  1. Przychodnia nr 1 w Libiążu - Gabinet nr 123 (parter – strona dzieci zdrowych) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00;

  2. Przychodnia nr 2 w Żarkach - Rejestracja w godzinach pracy przychodni;

  3. Przychodnia nr 3 w Gromcu – Rejestracja w godzinach pracy przychodni;

 2. Na wcześniej ustalony termin zgłoś się na czczo do Przychodni nr 1 w Libiążu - Gabinet zabiegowy nr 111 (parter – strona dzieci chorych) celem wykonania pomiarów antropometrycznych, a następnie zgłoś się do Punktu pobrań. W przypadku wygenerowania na skierowaniu badania ogólnego moczu oraz badania na obecność krwi utajonej w kale, zabierz ze sobą materiał do badań tj. mocz i kał.

 3. Wynik pomiarów antropometrycznych otrzymasz w tym samym dniu, natomiast wyniki badań laboratoryjnych możesz odebrać w następnym dniu roboczym od godziny 14:00 w Rejestracji Przychodni nr 1 w Libiążu.

 4. Pamiętaj, aby po odebraniu wyników badań skonsultować się ze swoim lekarzem POZ.

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375