close
Projekt UE        

Projekt pn:
 "Poprawa jakości i dostępu do POZ w Miejskim Centrum
Medycznym w Libiążu poprzez inwestycje w nowoczesny sprzęt
medyczny, IT i zastosowanie usprawnień dla osób niepełnosprawnych"
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na
lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego, wyposażenie
wyrobu medycznego, wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnej
oraz wprowadzenie usprawnienia dla osób niedowidzących i niedosłyszących
co przyczyni się do zmodernizowania przychodni Miejskiego Centrum
Medycznego i jej unowocześnienia. Spowoduje poprawę dostępu do usług
medycznych i skróci czas oczekiwania na badania.


Efektem projektu będzie między innymi poprawa dostępu do usług medycznych
i skrócenie czasu oczekiwania na badania.

Wartość całkowita projektu, zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie
wynosi 534 666,70 zł.

Wysokość dofinansowania z  Funduszy Europejskich wynosi  375 937,50 zł.

Wysokość współfinansowania krajowego z budżetu państwa 25 062,50 zł.

 

 

 

fb g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. 9 Maja 2 32-590 Libiąż

mail

e-mail:

sekretariat:

sekretariat@mcm.libiaz.pl

rejestracja:

poradnia_dz@mcm.libiaz.pl

telefon

telefon:

032 - 6271421

032- 6277375